• 1800 6175
Menu Đóng

Các hoạt động bằng tiếng Anh cho trẻ

Tại Kids&Us, tiếng Anh không chỉ được dùng trong lớp học, chúng tôi đã xây dựng nhiều hoạt động bằng tiếng Anh để củng cố trải nghiệm học tập cho học viên.

Tiếng Anh trong những ngày nghỉ

Kids&Us tổ chức những hoạt động xuyên suốt ngày nghỉ để khuyến khích việc học tiếng Anh
của học viên.

Hoạt động ngoại khóa bằng Tiếng Anh

Mục tiêu của hoạt động ngoại khóa là để trẻ liên hệ tiếng Anh vào hoạt động yêu thích, giúp trẻ có động lực học và gắn bó với tiếng Anh.

Vừa chơi vừa học tiếng Anh tại nhà

Khám phá cửa hàng online với vô số trò chơi và sách tiếng Anh cho mọi lứa tuổi. Món quà
tuyệt vời cho các con!

Upcoming Activities

Tháng Sáu 2023

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
Tháng Năm 29, 2023 Tháng Năm 30, 2023(2 events)

Babies activity - Arts&Crafts: Colour Changing Picture

Babies activity - Arts&Crafts: Colour Changing Picture

Tháng Năm 31, 2023(5 events)

Babies activity - Story time: Welcome to the jungle

Babies activity - Arts&Crafts: Colour Changing Picture

Kids activity - Arts&Crafts: Colour Changing Picture

Kids activity - Arts&Crafts: Colour Changing Picture

Kids activity - Arts&Crafts: Colour Changing Picture

Tháng Sáu 1, 2023(4 events)

Kids activity - Mad scientist: Making an Orange Volcano

Babies activity - Arts&Crafts: Colour Changing Picture

Babies activity - Mad scientist: Making an Orange Volcano

Babies activity - Mad scientist: Making an Orange Volcano

Tháng Sáu 2, 2023(4 events)

Kids activity - Arts&Crafts: Colour Changing Picture

Babies activitiy - Mad scientist: Making an Orange Volcano

Babies activity - Mad scientist: Making an Orange Volcano

Kids activity - Arts&Crafts: Colour Changing Picture

Tháng Sáu 3, 2023(6 events)

Babies activity - Mad scientist: Making an Orange Volcano

Kids activity - Mad scientist: Making an Orange Volcano

Kids activity - Arts&Crafts: Colour Changing Picture

Babies activity - Story time: Welcome to the jungle

Babies activitiy - Mad scientist: Making an Orange Volcano

Kids activity - Mad scientist: Making an Orange Volcano

Tháng Sáu 4, 2023(3 events)

Babies activity - Mad scientist: Making an Orange Volcano

Babies activity - Mad scientist: Making an Orange Volcano

Babies activity - Mad scientist: Making an Orange Volcano

Tháng Sáu 5, 2023 Tháng Sáu 6, 2023(2 events)

Babies activitiy - Arts&Crafts: Sunglasses

Babies activity - Arts&Crafts: Sunglasses

Tháng Sáu 7, 2023(5 events)

Babies activity - Arts&Crafts: Sunglasses

Babies activity - Arts&Crafts: Sunglasses

Kids activity - Arts&Crafts: Sunglasses

Kids activity - Arts&Crafts: Sunglasses

Kids activity - Arts&Crafts: Sunglasses

Tháng Sáu 8, 2023(4 events)

Kids activity - Little chefs: Banana sushi

Babies activity - Little chefs: Banana sushi

Kids activity - Arts&Crafts: Sunglasses

Babies activity - Little chefs: Banana sushi

Tháng Sáu 9, 2023 Tháng Sáu 10, 2023 Tháng Sáu 11, 2023
Tháng Sáu 12, 2023 Tháng Sáu 13, 2023 Tháng Sáu 14, 2023 Tháng Sáu 15, 2023 Tháng Sáu 16, 2023 Tháng Sáu 17, 2023 Tháng Sáu 18, 2023
Tháng Sáu 19, 2023 Tháng Sáu 20, 2023 Tháng Sáu 21, 2023 Tháng Sáu 22, 2023 Tháng Sáu 23, 2023 Tháng Sáu 24, 2023 Tháng Sáu 25, 2023
Tháng Sáu 26, 2023 Tháng Sáu 27, 2023 Tháng Sáu 28, 2023 Tháng Sáu 29, 2023 Tháng Sáu 30, 2023 Tháng Bảy 1, 2023 Tháng Bảy 2, 2023