• 1800 6175
Menu Đóng

Các hoạt động bằng tiếng Anh cho trẻ

Tại Kids&Us, tiếng Anh không chỉ được dùng trong lớp học, chúng tôi đã xây dựng nhiều hoạt động bằng tiếng Anh để củng cố trải nghiệm học tập cho học viên.

Tiếng Anh trong những ngày nghỉ

Kids&Us tổ chức những hoạt động xuyên suốt ngày nghỉ để khuyến khích việc học tiếng Anh
của học viên.

Hoạt động ngoại khóa bằng Tiếng Anh

Mục tiêu của hoạt động ngoại khóa là để trẻ liên hệ tiếng Anh vào hoạt động yêu thích, giúp trẻ có động lực học và gắn bó với tiếng Anh.

Vừa chơi vừa học tiếng Anh tại nhà

Khám phá cửa hàng online với vô số trò chơi và sách tiếng Anh cho mọi lứa tuổi. Món quà
tuyệt vời cho các con!

Upcoming Activities

Tháng Mười Một 2023

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
Tháng Mười 30, 2023 Tháng Mười 31, 2023 Tháng Mười Một 1, 2023 Tháng Mười Một 2, 2023 Tháng Mười Một 3, 2023(5 events)

Kids Activities - Costume contest: Backpack's Decoration

Babies Activities - Costume contest: Backpack's Decoration

Kids Activities - Costume contest: Backpack's Decoration

Kids Activities - Costume contest: Backpack's Decoration

Kids Activities - Costume contest: Backpack's Decoration

Tháng Mười Một 4, 2023(2 events)

GRAND OPENING

Babies Activities - Costume contest: Backpack's Decoration

Tháng Mười Một 5, 2023(2 events)

Babies Activities - Costume contest: Backpack's Decoration

Babies Activities - Costume contest: Backpack's Decoration

Tháng Mười Một 6, 2023(1 event)

Kids Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Tháng Mười Một 7, 2023(2 events)

Babies Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Kids Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Tháng Mười Một 8, 2023(4 events)

Babies Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Babies Activities - Art & craft: Gift of gratitude

Kids Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Kids Activities - Art & craft: Gift of gratitude

Tháng Mười Một 9, 2023(5 events)

Kids Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Babies Activities - Art&Craft : Birthday Cake's Decoration

Kids Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Babies Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Kids Activities - Art & craft: Gift of gratitude

Tháng Mười Một 10, 2023(5 events)

Kids Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Babies Activities - Art & craft: Gift of gratitude

Kids Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Kids Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Kids Activities - Art & craft: Gift of gratitude

Tháng Mười Một 11, 2023(9 events)

Babies Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Babies Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Kids Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Kids Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Kids Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Babies Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Babies Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Kids Activities - Art & craft: Gift of gratitude

Kids Activities - Art&Craft: Birthday Cake's Decoration

Tháng Mười Một 12, 2023(1 event)

Babies Activities - Mad Scientist: Colorful Dance

Tháng Mười Một 13, 2023(1 event)

Kids Activities - Art & craft: Gift of gratitude

Tháng Mười Một 14, 2023(1 event)

Babies Activities - Art & craft: Gift of gratitude

Tháng Mười Một 15, 2023 Tháng Mười Một 16, 2023 Tháng Mười Một 17, 2023 Tháng Mười Một 18, 2023 Tháng Mười Một 19, 2023
Tháng Mười Một 20, 2023 Tháng Mười Một 21, 2023 Tháng Mười Một 22, 2023 Tháng Mười Một 23, 2023 Tháng Mười Một 24, 2023 Tháng Mười Một 25, 2023 Tháng Mười Một 26, 2023
Tháng Mười Một 27, 2023 Tháng Mười Một 28, 2023 Tháng Mười Một 29, 2023 Tháng Mười Một 30, 2023 Tháng Mười Hai 1, 2023 Tháng Mười Hai 2, 2023 Tháng Mười Hai 3, 2023