Menu Đóng

Với phương pháp của Kids&Us, sự đồng hành của cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng
trong quá trình học tiếng Anh của trẻ.

Bước một

Nghe

Tương tự khi học tiếng mẹ đẻ, tiếp xúc của trẻ với tiếng Anh nên bắt đầu từ việc Lắng Nghe. Bắt đầu nghe càng sớm, trẻ càng tiếp thu tiếng Anh sớm hơn. Vì thế tại Kids&Us, trẻ từ 1 tuổi đã được cho tiếp xúc với tiếng Anh hằng ngày.

Bước hai

Hiểu

Khi trò chuyện với trẻ bằng tiếng mẹ đẻ, chúng ta nói rất tự nhiên, không ngại dùng nhiều từ ngữ, giọng điệu hay các cụm, câu, cách chia thì khác nhau. Phương pháp học tiếng Anh tại Kids&Us mô phỏng điều đó và tiếng Anh được sử dụng một cách tự nhiên, không cố tình giản lược hóa.

Bước ba

Nói

Nói là kết quả tự nhiên sau quá trình nghe và hiểu. Ở giai đoạn này, nhiều tình huống sẽ được tạo ra trong lớp để trẻ có cơ hội dùng lời nói diễn đạt tất cả những điều đã học trước đó.

Bước bốn

Đọc

Kỳ vọng trẻ thạo tiếng Anh qua việc đọc và viết trước khi các em có thể nói đi ngược với quá trình tiếp thu ngôn ngữ tự nhiên. Liệu chim có thể bay nếu nó chưa học dang cánh? Trong phương pháp của Kids&Us, trẻ chỉ dành nhiều thời gian cho việc đọc một khi các em đã có thể đọc trôi chảy.

Bước năm

Viết

Để đạt giai đoạn này, trẻ cần phải vững cả 4 bước trước đó. Viết là quá trình diễn đạt ý nghĩ lên mặt giấy. Vì thế, học viên Kids&Us được bắt đầu viết khi các em đã có kỹ năng nói tốt và hiểu rõ những gì người khác nói.

Nền tảng phương pháp Kids&Us

Những câu hỏi thường gặp về Kids&Us