Menu Đóng

Các hoạt động bằng tiếng Anh cho trẻ

Tại Kids&Us, tiếng Anh không chỉ được dùng trong lớp học, chúng tôi đã xây dựng nhiều hoạt động bằng tiếng Anh để củng cố trải nghiệm học tập cho học viên.

Tiếng Anh trong những ngày nghỉ

Kids&Us tổ chức những hoạt động xuyên suốt ngày nghỉ để khuyến khích việc học tiếng Anh
của học viên.

Hoạt động ngoại khóa bằng Tiếng Anh

Mục tiêu của hoạt động ngoại khóa là để trẻ liên hệ tiếng Anh vào hoạt động yêu thích, giúp trẻ có động lực học và gắn bó với tiếng Anh.

Vừa chơi vừa học tiếng Anh tại nhà

Khám phá cửa hàng online với vô số trò chơi và sách tiếng Anh cho mọi lứa tuổi. Món quà
tuyệt vời cho các con!

Upcoming Activities